2011/11/16
Portal branży budowlanej

2011/11/16

Gospodarka

MI: X Międzynarodowe Targi INFRASTRUKTURA 2011

To zaszczyt uczestniczyć w Targach Infrastruktura w 2011 roku, w którym planujemy rekordowe wydatki na drogi. Obecnie mamy prawie 1400 km dróg w budowie, umowy na prawie 2000 km dróg. 2011 rok skłania do dokonywania bilansów i ocen. Lata 2007-2011 to były lata ciężkiej pracy dla nas wszystkich. Chciałbym podziękować wystawcom, którzy wzięli udział w budowie nowoczesnej infrastruktury, wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz tym, którzy codziennie realizują inwestycje na placu budowy, czyli podwykonawcom – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień 15 listopada br. w Warszawie podczas otwarcia IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011. W uroczystości otwarcia targów wzięli również udział dyrektor generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki, wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Jacek Wojciechowicz oraz parlamentarzyści.

Pierwszego dnia Targów INFRASTRUKTURA 2011 rozpoczęło się zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury – Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we współpracy z GDDKiA seminarium „Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej: kto, co, kiedy, jak, dlaczego”. Seminarium, w którym biorą udział eksperci z Polski, Austrii, Czech i Szwecji, zostało poświęcone m.in. implementacji dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Inaugurując seminarium wiceminister Radosław Stępień, zastępca Przewodniczącego KRBRD, zwrócił uwagę na konieczność wykonywania audytów BRD jako podstawy działań systemowych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach.

Podczas seminarium dyskutowano na temat identyfikowania i eliminowania błędów projektowych przy pomocy Audytu BRD, korzyści z dyrektywy w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, projektowania infrastruktury drogowej spełniającej standardy bezpieczeństwa ruchu – na podstawie doświadczeń z audytów, analiz i kontroli BRD.

Drugiego dnia seminarium odbędą się warsztaty BRD, poświęcone praktycznym aspektom przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzone przez ekspertów z MI, KRBRD, GDDKiA oraz kadrę naukową m.in. z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej.

IX Międzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA odbywają się w dniach 15-17 listopada br. w Warszawie. W bieżącej edycji uczestniczy blisko 120 firm z Polski i zagranicy, m.in. z Czech, Litwy, Niemiec, Rosji i Wielkiej Brytanii. W gronie wystawców znajdują się biura projektowe, firmy wykonawcze i usługowe, producenci oraz dystrybutorzy maszyn, urządzeń budowlanych, surowców i materiałów, a także przedsiębiorstwa z zakresu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej, bezpieczeństwa oraz zarządzania ruchem. Oferta targowa stanowi kompleksowe zestawienie produktów i usług dla każdego z etapów realizacji projektu infrastrukturalnego: od zamysłu projektu inwestycyjnego do jego realizacji, od projektowania po wykonawstwo. Każda kolejna edycja przynosi wiele ciekawych pomysłów, planów i rozwiązań, które owocują nowymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Patronat honorowy nad tą imprezą wystawienniczą objęli Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz.

Źródło: mi.gov.pl

   

Możesz dopisać komentarz.


*
Dodano w kategorii: Gospodarka.
Słowa kluczowe:
Zmiana wpisu:

 

SKOCZ DO GÓRY

Witryny Wydawnictwa TruckAuto.pl: portal branży transportowej Truck auto.pl, portal branży budowlanej Motobudowa, portal dla przewoźnika drogowego eprzewoznik.pl


Witryna zbudowana w WordPress przez Tadeusza Meszko