2012/07/24
Portal branży budowlanej

2012/07/24

News

GDDKiA: Nakaz Inspektora Budowlanego zostanie wykonany

Alpine zadeklarowała budowę mostu na A1 zgodnie z projektem i uwagami ŚWINB

Wszystkie dodatkowe roboty naprawcze wskazane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostaną zrealizowane przez wykonawcę mostu MA 532 w Mszanie – firmę Alpine Bau lub wykonawca poniesie koszty wykonawstwa zastępczego. Taką deklaracje w zeszłym tygodniu złożył GDDKiA sam wykonawca. Oznacza to, że most będzie budowany zgodnie z pierwotnym projektem, uwzględniającym uwagi ŚWINB. Zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru (nr 57/12) wydaną po analizie ekspertyz technicznych przedstawionych przez GDDKiA, Alpine Bau wykona określone roboty budowlane i czynności, które pozwolą na kontynuowanie budowy mostu i bezpieczne użytkowanie tego obiektu w przyszłości, w tym m.in. naprawę uszkodzonej płyty dolnej w segmencie czy naprawę zarysowanych zastrzałów. W przypadku, gdy GDDKIA będzie zmuszona zatrudnić innego wykonawcę, który w zastępstwie Alpinie Bau wykona roboty wskazane w decyzji wszystkie koszty poniesione przez GDDKIA w związku z zatrudnieniem wykonawcy zastępczego, poniesie Alpinie Bau. Takie działanie zostanie podjęte przez GDDKiA w przypadku, gdy firma nie podejmie robót we wskazanym terminie czy ich nieterminowej realizacji zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera Harmonogramem Robót, wykonywania ich niezgodnie z przekazaną przez GDDKiA dokumentacją projektową lub odmowy ich realizacji na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.

Więcej informacji…

   

Możesz dopisać komentarz.


*
Dodano w kategorii: News.
Słowa kluczowe: ,
Zmiana wpisu:

 

SKOCZ DO GÓRY

Witryny Wydawnictwa TruckAuto.pl: portal branży transportowej Truck auto.pl, portal branży budowlanej Motobudowa, portal dla przewoźnika drogowego eprzewoznik.pl


Witryna zbudowana w WordPress przez Tadeusza Meszko