2012/06/29
Portal branży budowlanej

2012/06/29

News

MTBiGM: Sejm uchwalił ustawę o płatnościach dla podwykonawców autostrad

28 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę regulującą wypłacanie zaległych wynagrodzeń podwykonawcom pracującym przy budowie autostrad.

Ustawa zakłada możliwość zwracania się przez mikro, małe i średnie firmy, które pracowały przy budowie autostrad, a nie otrzymały zapłaty za zrealizowane i odebrane prace, do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny Dyrektor będzie mógł wypłacić firmom pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego, a później będzie je odzyskiwał od wykonawców, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec podwykonawców. Ustawa znajdzie zastosowanie zarówno do przedsiębiorców realizujących roboty budowlane, jak i dostarczycieli towarów czy usługodawców.
Propozycja ustawy została opracowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy udziale podwykonawców. Przyjęta dziś przez Sejm ustawa 4 lipca będzie przedmiotem obrad w Senacie.

Więcej informacji…

   

Możesz dopisać komentarz.


*
Dodano w kategorii: News.
Zmiana wpisu:

 

SKOCZ DO GÓRY

Witryny Wydawnictwa TruckAuto.pl: portal branży transportowej Truck auto.pl, portal branży budowlanej Motobudowa, portal dla przewoźnika drogowego eprzewoznik.pl


Witryna zbudowana w WordPress przez Tadeusza Meszko