2012/06/25
Portal branży budowlanej

2012/06/25

Plac budowy

GDDKIA: Irlandczycy nie schodzą z budowy A1

Do GDDKIA nie wpłynęła żadna informacja od Wykonawcy o rezygnacji przez niego z budowy odcinka Kowal-Brzezie autostrady A1. Zgodnie z deklaracjami irlandzkich przedstawicieli konsorcjum – firmy SRB, obecny przestój w prowadzonych robotach jest wyłącznie tymczasowy, potrwa około tygodnia, a wynika z konieczności przeorganizowania wewnętrznego podziału prac.
Jak wskazują przedstawiciele współkonsorcjanta przeorganizowanie podziału prac wewnątrz konsorcjum jest konieczne do kontynuowania prac po ogłoszeniu upadłości przez dwóch polskich współkonsorcjantów: Hydrobudowy oraz PBG. Podobne przeorganizowanie prac miało miejsce np. wewnątrz konsorcjum budującego odcinek C autostrady A2 po ogłoszeniu upadłości przez firmę DSS. Wówczas całość prac przejął współkonsorcjant – firma Bogl a Krysl, który obecnie samodzielnie prowadzi tę inwestycję. Wszyscy bowiem współkonsorcjanci są solidarnie odpowiedzialni za realizację całej umowy.
Tym niemniej, w stosunku do wykonawcy odcinka Kowal-Brzezie autostrady A1, GDDKiA wystosowała już wezwanie do naprawy sytuacji w trybie klauzuli 15.1. Oznacza to, że w przypadku kiedy Wykonawca będzie uchylał się od realizacji umowy, inwestor ma prawo odstąpić od niej. Wówczas GDDKiA przystąpi do wyboru nowego wykonawcy.

Więcej informacji…

   

Możesz dopisać komentarz.


*
Dodano w kategorii: Plac budowy.
Słowa kluczowe:
Zmiana wpisu:

 

SKOCZ DO GÓRY

Witryny Wydawnictwa TruckAuto.pl: portal branży transportowej Truck auto.pl, portal branży budowlanej Motobudowa, portal dla przewoźnika drogowego eprzewoznik.pl


Witryna zbudowana w WordPress przez Tadeusza Meszko